Ηνωμένες Πολιτείες

Σχηματισμός USA LLC (Limited Liability Company):

Τι είναι μια LLC εταιρεία;

  • Ένα νομικό πρόσωπο του οποίου η ευθύνη περιορίζεται από μετοχές (Ltd).

  • Η πιο κοινή μορφή ιδιωτικής εταιρείας.

  • Μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε οποιαδήποτε πολιτεία ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Σε ποιά πολιτεία να κάνω έναρξη της εταιρίας;

Υπάρχουν 2 κύρια κριτήρια για την επιλογή πολιτείας:

  1. Πολιτείες χωρίς φόρο εισοδήματος (South Dakota, Wyoming)
  2. Πολιτείες χωρίς φόρο πώλησης (Delaware, Montana, Alaska)

Πλεονεκτήματα της LLC:

  • Προστατευμένα περιουσιακά στοιχεία. Η LLC παρέχει προστασία περιορισμένης ευθύνης στα μέλη της.

  • Αυξημένη αξιοπιστία. Σχηματίζοντας μια LLC εδραιώνει την αξιοπιστία με τους πιθανούς πελάτες, τους προμηθευτές κλπ.
  • Υγιές και σταθερό Τραπεζικό σύστημα στο οποιο δεν επιβάλλονται εξωτερικοί παράγοντες (βλ: Capital controls).

Οι τιμές ξεκινάνε απο τα 999€.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.