Αγγλία

Σύσταση εταιρίας στην Αγγλία

 

Για να συσταθεί μια εταιρία στην Αγγλία δεν είναι απαραίτητη η φυσική σας παρουσία.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ένα νομικό πρόσωπο του οποίου η ευθύνη περιορίζεται από μετοχές (Ltd).

 • Η πιο κοινή μορφή ιδιωτικής εταιρείας.

 • Μπορεί να είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Πώς είναι μια ανώνυμη Limited εταιρεία ;

 • Η καταγραφή όλων των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται μέσα από το Βρετανικό επιμελητήριο (Companies House). Όλα τα πακέτα διαμόρφωσης της εταιρείας μας περιλαμβάνουν το τέλος της κατάθεσης του Βρετανικού επιμελητηρίου.

 • Μια Limited εταιρεία πρέπει να λαμβάνει έγκριση από το Βρετανικό επιμελητήριο (Companies House) το οποίο συμβαίνει σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Ποιες είναι οι ετήσιες απαιτήσεις;

 • Μια Limited εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις στην Βρετανική εφορία (HM Revenue and Customs).

 • Θα πρέπει επίσης να υποβάλει ετήσια επιστροφή στο Βρετανικό επιμελητήριο (Companies House), το οποίο αποτελεί ένα στιγμιότυπο από γενικές πληροφορίες για την εταιρεία.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

 1. Έλεγχος του ονόματος και έγκριση
 2. Πρωτότυπα εταιρικά έγγραφα (Articles and Memorandum of Association)
 3. Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρίας
 4. Καταστατικό Εταιρείας
 5. Πιστοποιητικά Μετόχων
 6. Μητρώο Συμβούλων και Μελών
 7. Παροχή της έδρας της επιχείρησης σας για ένα έτος
 8. Άνοιγμα διαδικτυακού λογαριασμού ( παρέχεται IBAN & BIC Βρετανικής Τράπεζας)
 9. Συμβουλευτική υπηρεσία για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε μεγάλη Βρετανική τράπεζα (100% επιτυχία)

Κόστος ίδρυσης εταιρίας στο Λονδίνο

 

597 ΕΥΡΩ

Αρκετά ανεχτήκαμε το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον!

Κλείσε ραντεβού σήμερα.